How We Learn

Thẻ: Lê Tùng Thanh

Thái độ của phụ huynh Bình Sơn với học vấn – Lê Tùng Thanh, Lê Thanh Mai

Mục tiêu hướng tới trong nghiên cứu này là “học vấn,trình độ kinh tế -văn hoá-thái độ của các nhóm cư dân khu vực I-miền núi đối với học vấn và nghề nghiệp của con cái” để từ đó tìm ra bước đột phá trong xã hội hoá giáo dục. Về phương diện nào đó… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.