How We Learn

Thẻ: Lương Hoài Nam

Góp ý kiến cho dự thảo “Chương trình GDPT tổng thể” tổng thể” – Lương Hoài Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————oOo————— TP Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 8 năm 2015 Kính gửi:        Bộ phận thường trực đổi mới chương trình, sách giáo khoa                         Bộ Giáo dục – Đào tạo                         (35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà… Read More ›

Một số góp ý, phản biện bản khuyến nghị VED, HTN (tổng hợp)

I. Phạm Thi Ly – Đối thoại với “Đối thoại giáo dục” Những nỗ lực của nhóm Đối thoại Giáo dục (VED) rất đáng trân trọng. Người viết bài này đồng ý với rất nhiều quan điểm họ đã nêu ra. Tuy vậy, chúng tôi muốn thảo luận thêm một số điểm đã nêu trong… Read More ›

Cần bỏ độc quyền sách giáo khoa – Lương Hoài Nam

Quyết định rút lại đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho giới chuyên môn và người dân niềm hy vọng là sẽ có một đề án chuyên nghiệp hơn.   Người dân phản ứng đề án lần này không phải vì tiếc tiền chi cho giáo… Read More ›

Gửi bộ trưởng: Một lá thư ngỏ bàn về giáo dục– Lương Hoài Nam

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013   Từng là sản phẩm của nền giáo dục Việt Nam khi còn là học sinh cắp sách đến trường, là khách hàng của giáo dục Việt Nam khi bỏ công sức, tiền bạc cho việc học hành của các con (và tới đây là… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.