How We Learn

Thẻ: Mai Văn Tỉnh

Giới thiệu khung “Tích hợp năng lực tổng hợp chiều ngang” – Mai Văn Tỉnh

Giới thiệu khung nghiên cứu “Tích hợp năng lực tổng hợp chiều ngang/ kỹ năng ngoài nhận thức (Non-cognitive/Transversal Competencies) cho hoạch định và thực thi chính sách GD” ở khu vực châu A-TBD nhằm phục vụ đào tạo bồi dưỡng giáo viên để thúc đẩy tiến độ tích luỹ các kỹ năng này của… Read More ›

Góp ý nhân Dự thảo chương trình GD PT tổng thể – Mai Văn Tỉnh

Góp ý đổi mới căn bản và triệt để Giáo dục và Đào Tạo Việt Nam nhân dip Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể —–o O o—–   Trước hết, người viết bài này không phải là chuyên gia làm chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT),… Read More ›

Một số góp ý, phản biện bản khuyến nghị VED, HTN (tổng hợp)

I. Phạm Thi Ly – Đối thoại với “Đối thoại giáo dục” Những nỗ lực của nhóm Đối thoại Giáo dục (VED) rất đáng trân trọng. Người viết bài này đồng ý với rất nhiều quan điểm họ đã nêu ra. Tuy vậy, chúng tôi muốn thảo luận thêm một số điểm đã nêu trong… Read More ›

Tinh thần cách mạng trong cải cách “đường lối giáo dục quốc dân” của các lãnh tụ Duy Tân- Nghĩa thục – Mai Văn Tỉnh

Trọng điều kiện xã hội thông tin và toàn cầu hóa của thế kỷ 21, cả nước đang đặt hy vọng vào công cuộc đổi mới toàn diện và triệt để nền Giáo dục (GD) nước nhà, thiết nghĩ việc ôn cố tri tân, tìm hiểu tinh thần cách mạng của ông cha ta trong… Read More ›

So sánh đối chiếu một số hệ thống giáo dục – Mai Văn Tỉnh

So sánh đối chiếu các nền giáo dục thanh niên trên thế giới từ đầu TK 20 tới đầu TK 21   Phần I:   Giáo dục thanh niên và cách tổ chức xã hội, chính trị cùng lý tưởng căn bản của các nền GD đó trong giai đoạn từ Đại chiến Thế giới I… Read More ›

Tác giả Văn Minh Tân Học Sách là ai – Mai Văn Tỉnh

Nhân dịp trang Web Học thế nào giới thiệu cuốn Văn minh Tân học sách của dịch giả Đặng Thai Mai, chúng tôi xin giới thiệu tư liệu nghiên cứu của Nhà giáo ưu tú Vũ thế Khôi (Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây) về “Tác giả Văn minh tân học sách phải… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.