How We Learn

Thẻ: Michio Kaku

Vật chất tối, Fritz Zwicky và Vera Rubin – Michio Kaku

Vera Rubin, nhà thiên văn học nữ hiếm hoi trong lịch sử, qua đời ngày 25 tháng 12 vừa qua. Trong những năm 1970, Vera Rubin và đồng nghiệp đã quan sát thiên hà Andromeda và xác nhận sự tồn tại của vật chất tối (dark matter) trong vũ trụ, một ý tưởng được Friz… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.