How We Learn

Thẻ: năng khiếu

Nên nhìn nhận thế nào về học sinh có năng khiếu?

Berger* | Hoàng Giang Quỳnh Anh dịch *  Bài viết được trích từ sách “Building teachers – Xây dựng đội ngũ nhà giáo”. Quan điểm sai lầm phổ biến về học sinh có năng khiếu Học sinh có năng khiếu là một nhóm đồng nhất mà tất cả đều đạt thành tích cao.  Học sinh… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.