How We Learn

Thẻ: Nguyễn Hưng Quốc

Giáo Dục: Suy nghĩ có tính phê phán – Nguyễn Hưng Quốc

Ngoài đời cũng như trên báo chí, kể cả trên blog, một số người hay đề cập đến vấn đề suy nghĩ có tính phê phán (critical thinking). Tuy nhiên, nghe hay đọc họ, rất hiếm khi chúng ta bắt gặp bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ có khả năng, thậm chí, thiện… Read More ›

Thế nào là một bài luận văn hay? – Nguyễn Hưng Quốc

I. Luận văn ở đại học và ở trung học Nhận xét cho đại học là trường phổ thông cấp 4 nêu lên trong bài trước có thể đúng với tình hình giáo dục ở Việt Nam, tuy nhiên, ở các quốc gia tiên tiến, đại học là đại học, chứ không phải là một thứ trường… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.