How We Learn

Thẻ: Nguyễn Hữu Châu

Một số nhận xét về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015- Nguyễn Hữu Châu

Các tài  liệu liên quan tới Đề án “Xây dựng và triển khai CT SGK GDPT sau năm 2015” bao gồm: Báo cáo xây dựng Đề án của Bộ GDDT; Đề án xây dựng và triển khai CT SGK sau 2015 của Bộ GD ĐT; và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Đổi… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.