How We Learn

Thẻ: Nguyễn Minh Thuyết

Nói môn Lịch sử bị “khai tử” là phản ứng quá vội vàng! – Nguyễn Minh Thuyết

Dân Trí: GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng: “Việc lên tiếng rằng môn Lịch sử bị loại bỏ, bị “khai tử” trong giáo dục phổ thông là phản ứng quá vội vàng. Là người đã đọc kĩ dự thảo chương trình, tôi phải đính chính, không hề có chuyện môn Lịch sử bị bỏ khỏi… Read More ›

Tự chủ đại học: Thực trạng và giải pháp cho đại học Việt Nam – Nguyễn Minh Thuyết

VeDIAL: Tham luận của Nguyễn Minh Thuyết tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 2014.  Slides của bài tham luận có thể tải về tại Presentation 5: University Autonomy: Realities and Solutions for Vietnam 1. Khái niệm 1.1. Tự chủ đại học (cách dịch sát hơn: tự trị đại học – university autonomy,… Read More ›

Về dự thảo đề án xây dựng, triển khai chương trình và SGK phổ thông sau năm 2015 – Nguyễn Minh Thuyết

Nghiên cứu bản dự thảo Đề án xây dựng, triển khai chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông và 5 tài liệu kèm theo (Chương trình tổng thể GDPT; Dự thảo Báo cáo thuyết minh đề nghị ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình GDPT; Dự thảo… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.