Nguyễn Phi Hùng

Học trò trong thế giới ảo – Nguyễn Phi Hùng

Đây là một cuộc “phỏng vấn bỏ túi” về thực trạng học sinh trên thế giới ảo ở một tỉnh xa. Tham gia cuộc phỏng vấn có các học sinh lớp 12B3 của trường THPT Trần Quốc Tuấn huyện

>