How We Learn

Thẻ: Nguyễn Phi Hùng

Cần một chương trình toán phổ thông thiết thực – Nguyễn Phi Hùng

Chương trình toán phổ thông hiện nay là thứ toán theo trào lưu toán học mới (new mathematics) của nhóm Bourbaki ở phương Tây những năm 1960. Đó là thứ toán tư duy hình thức đã cáo chung vào những năm 1970 – 1980 vì làm rối trí học trò, nhưng ở ta đến nay… Read More ›

Học sinh bỏ học và giải pháp – Nguyễn Phi Hùng

Học sinh bỏ học gây khó cho mục tiêu phổ cập giáo dục. Người ta nghĩ đến việc giảm tải chương trình như bám sát chuẩn kiến thức, không yêu cầu cao khi thi cử, sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo, viết lại sách giáo khoa để cắt bỏ những kiến thức… Read More ›

Học trò trong thế giới ảo – Nguyễn Phi Hùng

Đây là một cuộc “phỏng vấn bỏ túi” về thực trạng học sinh trên thế giới ảo ở một tỉnh xa. Tham gia cuộc phỏng vấn có các học sinh lớp 12B3 của trường THPT Trần Quốc Tuấn huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) – đại diện học sinh nông thôn; một nhóm học sinh lớp 10 chuyên Sinh của… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.