How We Learn

Thẻ: Nguyễn Thanh Liêm

Nền giáo dục ở miền nam 1954-1975 (trích) – Nguyễn Thanh Liêm

Học Thế Nào xin trích một phần tài liệu của GSTS Nguyễn Thanh Liêm về giáo dục ở miền nam sau 1954. (GSTS Nguyễn Thanh Liêm nguyên là Hiệu trưởng Petrus Ký – Sài Gòn, Chánh Thanh Tra trưởng ban soạn đề thi của Bộ Giáo Dục trong những năm 1965-67, Thứ Trưởng Bô Văn… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.