How We Learn

Thẻ: Nguyễn Xuân Thu

Trao đổi một số ý với Nhóm Đối thoại Giáo dục nhân đọc bản Khuyến nghị về phương hướng cải cách đại học ở Việt Nam – Nguyễn Xuân Thu

Trước tiên tôi xin cảm ơn Nhóm Đối thoại Giáo dục (Nhóm ĐTGD) do Giáo sư Ngô Bảo Châu chủ trì đã cho tôi có dịp đọc một tài liệu bàn về giáo dục đại học ở Việt Nam, một vấn đề cả nước đã và đang hết sức quan tâm từ hơn hai thập… Read More ›

Giáo dục đang cần gì? – Nguyễn Xuân Thu

Năm 2012, báo Tuổi Trẻ và một số nhà xã hội học tổ chức thăm dò ngẫu nhiên 500 thí sinh thi tốt nghiệp PTTH thì có tới 423 thí sinh đánh giá có tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp; điều đặc biệt là nhiều chuyên gia giáo dục không tỏ ra bất ngờ… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.