How We Learn

Thẻ: Paul Lockhart

Lời than vãn của một nhà toán học (P4) – Paul Lockhart, Nguyễn Tiến Đạt dịch

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 PHẦN CUỐI Hình học ở bậc phổ thông: Công cụ của Ác quỷ Không có thứ gì gây ức chế cho tác giả của một lời luận tội cay độc bằng việc được chính đối tượng mình đang công kích ủng hộ mình.  Và không một con sói đội lốt cừu… Read More ›

Lời than vãn của một nhà toán học (P3) – Paul Lockhart, Nguyễn Tiến Đạt dịch

Phần 1 | Phần 2 PHẦN 3 Chương trình học Toán Thứ đau đớn nhất về cách toán dạy toán hiện nay ở trường học không phải ở thứ đang không có mặt – sự thật là chẳng có chút toán học thực sự nào được làm trong các lớp học cả – mà ở thứ đang… Read More ›

Lời than vãn của một nhà toán học (P2) – Paul Lockhart, Nguyễn Tiến Đạt dịch

Phần 1 PHẦN 2 Nếu giáo viên mỹ thuật của bạn nói rằng hội họa đơn giản chỉ là tô màu vào những ô trống tương ứng đã được đánh số sẵn, bạn sẽ biết có gì đó không ổn ở đây. Nền văn hóa sẽ thông báo cho bạn – có hàng trăm bảo… Read More ›

Lời than vãn của một nhà toán học (P1) – Paul Lockhart, Nguyễn Tiến Đạt dịch

Học Thế Nào xin được lần lượt đăng 4 phần bản dịch bài viết  “A Mathematician’s Lament” của tác giả Paul Lockhart – một nhà toán học đã giảng dạy nhiều năm tại một trường tư ở Mỹ. Bài viết bàn về cách học theo trực giác và cách giảng dạy cho phép học sinh học… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.