How We Learn

Thẻ: Phạm Hạnh Minh

Giáo dục đại học có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam – Phạm Hạnh Minh

VeDIAL: Tham luận của Phạm Hạnh Minh gửi tới VED 2014. Tải về bản PDF tại đây. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG (TRÊN CƠ SỞ XEM XÉT XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA ĐẠI HỌC THẾ GIỚI) PHẠM HẠNH MINH Tóm lược (Abstract)… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.