How We Learn

Thẻ: Phạm Ngọc Duy

Thi trắc nghiệm môn toán: Hai ý kiến – Phan Hà Dương, Phạm Ngọc Duy

Hai ý kiến của Phan Hà Dương và Phạm Ngọc Duy đã đăng trên Thanh Niên ngày 19/9/2016 và ngày 15/9/2016. 1.Phản biện việc thi trắc nghiệm môn toán – Phan Hà Dương Tôi xin đóng góp một số ý kiến phản biện về dự kiến tổ chức thi môn toán trong kỳ thi tốt… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.