Phạm Thị Ly

Sinh viên và Hội đồng trường – Phạm Thị Ly

Điều lệ trường ĐH vừa ban hành đã cải thiện thẩm quyền của hội đồng trường (HĐT) theo hướng tiến đến gần hơn với thực tiễn quốc tế. Tuy vậy, điều lệ bỏ ngỏ sự

Những biến đổi lớn – Phạm Thị Ly

Giáo dục đại học trên thế giới đang biến đổi rất nhanh và vô cùng sâu sắc trên hầu hết mọi phương diện, đòi hỏi phải nhận thức lại nhiều khái niệm về GDĐH, tư

Thế nào là Đại Học tốt – Phạm Thị Ly

Đề xuất một mô hình không phụ thuộc vào XẾP HẠNG Phạm Thị Ly Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn

>