How We Learn

Thẻ: Phan Huy Lê

Lịch sử Việt Nam của Lê Thành Khôi – Phan Huy Lê

Giáo sư Lê Thành Khôi sinh ra trong một gia đình trí thức có truyền thống Nho học và Phật giáo ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trường Lycée Albert Sarraut năm 1947, ở tuổi 24, anh sang Pháp du học. Sau khi bảo vệ xong Luận án Tiến sĩ về kinh tế học… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.