How We Learn

Thẻ: Phan Như Huyên

Tiếng Việt Hay & Chữ Việt Đẹp – Phan Như Huyên

Với hằng trăm triệu người nói, tiếng Việt là một trong những di sản văn hóa của nhân loại, và cần phải được bảo tồn và vun tưới. Một học giả Fulbright, cô Trangđài Glassey-Trầnguyễn, đã yêu cầu Học Khu Garden Grove, California, xúc tiến và tạo điều kiện cho việc huấn luyện “những nhà… Read More ›

Thư bạn đọc: Mùa tựu trường đã đến – Phan Như Huyên

HTN trích đăng các “lá thư” nhỏ của bạn đọc Phan Như Huyên gửi về HTN bằng hình thức comment. Tên thư được đặt theo tên entry mà Phan Như Huyên gửi comment đến. I. Thế nào là bài luận văn hay Khi đọc bài này tôi cũng tự hỏi: Thế nào là một bài… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.