How We Learn

Thẻ: Q.H

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (6) (7) – Châu Chấu, Q.H ghi

Lời Nhóm biên tập: Học Thế Nào đã giới thiệu phân đoạn 1, phân đoạn 2, phân đoạn 3, phân đoạn 4, phân đoạn 5 bản chép lại lời diễn thuyết của nam nhân vật trong clip Sự trăn trở của một kẻ lười biếng. Xin trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc những phân đoạn cuối cùng. Việc đặt tên… Read More ›

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (5) – Châu Chấu, Q.H ghi

Lời Nhóm biên tập: Học Thế Nào đã giới thiệu phân đoạn 1, phân đoạn 2, phân đoạn 3, phân đoạn 4 bản chép lại lời diễn thuyết của nam nhân vật trong clip Sự trăn trở của một kẻ lười biếng. Xin trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc phân đoạn 5. Việc đặt tên cho các phân đoạn cũng như… Read More ›

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (4) – Châu Chấu, Q.H ghi

Lời Nhóm biên tập: Học Thế Nào đã giới thiệu phân đoạn 1, phân đoạn 2, phân đoạn 3 bản chép lại lời diễn thuyết của nam nhân vật trong clip Sự trăn trở của một kẻ lười biếng. Xin trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc phân đoạn 4. Việc đặt tên cho các phân đoạn cũng như cách ngắt câu, sử… Read More ›

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (3) – Châu Chấu, Q.H ghi

Lời Nhóm biên tập: Học Thế Nào đã giới thiệu phân đoạn 1 và phân đoạn 2 bản chép lại lời diễn thuyết của nam nhân vật trong clip Sự trăn trở của một kẻ lười biếng. Xin trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc phân đoạn 3. Việc đặt tên cho các phân đoạn cũng như cách ngắt… Read More ›

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (2) – Châu Chấu, Q.H ghi

Lời Nhóm biên tập: Học Thế Nào đã từng giới thiệu phân đoạn 1 bản chép lại lời diễn thuyết của nam nhân vật trong clip Sự trăn trở của một kẻ lười biếng. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc phân đoạn 2. Việc đặt tên cho các phân đoạn cũng… Read More ›

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng (1) – Châu Chấu, Q.H ghi

Lời Nhóm biên tập: Trong tuần qua dư luận cộng đồng mạng xôn xao bởi clip diễn thuyết của một nam sinh học lớp 12 nói về những bất cập trong giáo dục phổ thông hiện nay do nick Châu Chấu post lên mạng Youtube. Từ hôm nay, Học Thế Nào xin trân trọng giới thiệu lần lượt… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.