How We Learn

Thẻ: Quan hệ giáo viên-phụ huynh

Ba cách để tăng cường quan hệ tích cực giữa phụ huynh và giáo viên

Dự án Educasic | daothuhuong6883 lược dịch Ở Việt Nam và nhiều nước châu Á, mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên từ trước đến nay dựa trên nền tảng “tôn sư trọng đạo” vốn sẵn có trong tư tưởng của nhiều người. Tinh thần này có tính tích cực ở chỗ tôn… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.