How We Learn

Thẻ: Quốc Hội

Thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, SGK (P4) – Quốc hội

Học Thế Nào: Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học Thế Nào xin đăng lại toàn bộ bản gỡ băng phiên thảo luận mà Văn phòng Quốc hội thực hiện. Để bạn đọc tiện… Read More ›

Thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, SGK (P3)– Quốc hội

Học Thế Nào: Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học Thế Nào xin đăng lại toàn bộ bản gỡ băng phiên thảo luận mà Văn phòng Quốc hội thực hiện. Để bạn đọc tiện… Read More ›

Thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, SGK (P2) – Quốc hội

Học Thế Nào: Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học Thế Nào xin đăng lại toàn bộ bản gỡ băng phiên thảo luận mà Văn phòng Quốc hội thực hiện. Để bạn đọc tiện… Read More ›

Thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, SGK (P1) – Quốc hội

Học Thế Nào: Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Học Thế Nào xin đăng lại toàn bộ bản gỡ băng phiên thảo luận mà Văn phòng Quốc hội thực hiện. Để bạn đọc tiện… Read More ›

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trả lời Quốc hội (Chiều 11/6)

PHẦN IV   Ông Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:   Tôi xin trả lời tiếp câu hỏi thứ hai của đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm ở đoàn thành phố Hồ Chí Minh.   Đại biểu hỏi về cơ chế thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển các nguồn… Read More ›

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trả lời Quốc hội (Sáng 11/6)

Học Thế Nào: Sáng và chiều 11/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã trả lời chất vấn đại biểu (ĐB) quốc hội. Học Thế Nào đăng lại bản gỡ băng do Văn phòng Quốc hội cung cấp. Chia đoạn Phần I, Phần II… là do Học Thế Nào thực hiện để bạn đọc… Read More ›

Dự thảo nghị quyết Đổi mới chương trình, SGK phổ thông – Quốc Hội

[DỰ THẢO] QUỐC  HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Căn cứ Điều 61 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Căn cứ Luật giáo dục; Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.