How We Learn

Thẻ: Sử Ký Tư Mã Thiên

Nam Việt, Đông Việt liệt truyện – Tư Mã Thiên (Phạm Văn Ánh)

HTN: Phần liên quan đến nước ta, trích từ Sử ký Tư Mã Thiên, Tập 2, Liệt Truyện, Phần Hạ. (Dịch giả Phạm Văn Ánh. NXB Văn Học và Nhã Nam).     *** QUYỂN 113: NAM VIỆT LIỆT TRUYỆN  Nam Việt vương Úy Đà, người Chân Định, họ Triệu. Nhà Tần đã thôn tính… Read More ›

Sử ký: thiên cổ kỳ thư – Thanh Khê

Tư Mã Thiên tự Tử Trường, làm Thái sử lệnh thời nhà Hán, được tôn là sử thánh của Trung Hoa. Lên mười đã thông thuộc nhiều kinh sử văn chương, hai mươi tuổi đã theo cha du hành tứ hải. Giữa thời buổi nghề viết văn viết sử bị “Chúa thượng đùa bỡn, nuôi… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.