How We Learn

Thẻ: thiết kế bài giảng

Các yếu tố cấu thành một bài học trực tuyến

Catlin Tucker | Tạ Ngọc Thuý dịch Mặc dù việc dạy học trực tuyến có thể đem lại cảm giác không giống với dạy học trực tiếp, nhưng hai cách dạy này vẫn có nhiều điểm tương đồng về mặt xây dựng một bài học. Giáo viên có thể chuyển các hoạt động hoặc các nhiệm… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.