How We Learn

Thẻ: Trần Văn Nhung

Ba mẩu chuyện về Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên và Bộ trưởng Tạ Quang Bửu – Trần Văn Nhung

GS TS Nguyễn Văn Huyên, Cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục, và GS Tạ Quang Bửu, Cố Bộ trưởng Bộ Đại học và THCN, là hai nhân cách lớn, hai nhà khoa học tài năng và hai nhà quản lý giáo dục xuất sắc. Đã có rất nhiều tài liệu và nghiên cứu về hai… Read More ›

từ phải sang trái: Trần Văn Nhung, Lê Tuấn Hoa, CT UBTW MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Lê Minh, Ngô Bảo Châu

Bốn mươi năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học Quốc tế: Niềm tự hào và những bài học – Trần Văn Nhung

HTN: báo cáo tổng quan của GS Trần Văn Nhung về quá trình 40 năm (1974-2014) Việt Nam tham dự Olympic Toán Quốc tế (IMO), trình bày tại Lễ Kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự IMO (Hà Nội, 14/9/2014).   40 NĂM VIỆT NAM THAM DỰ OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ: NIỀM TỰ… Read More ›

Hình chóp tam giác giáo dục – Trần Văn Nhung

Tóm tắt: Chúng tôi cho rằng một trong những việc làm quan trọng nhất của giáo dục là xây dựng được mối quan hệ hữu cơ giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng/xã hội và việc tự học trong việc đào tạo một con người, một công dân. Vì vậy trong bài viết này chúng… Read More ›

Thần đồng Toán học Terence Tao và một vài bài học rút ra về bồi dưỡng tài năng – Trần Văn Nhung

Mục đích chính của bài báo này là viết về thần đồng toán học, Giáo sư Terence Tao, người giành được Giải thưởng Fields năm 31 tuổi. Nhưng tác giả cũng kết hợp nói thêm về Giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên là ứng viên giành Giải thưởng Fields, và về… Read More ›

Giáo dục hội nhập quốc tế – Trần Văn Nhung

 “Kho trời chung, mà vô tận của mình riêng” Cao Bá Quát (1809-1855) Ai cũng nhận thấy giáo dục là lĩnh vực quan trọng và lâu nay ngành giáo dục bị phê phán nhiều. Đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhiều hội nghị, hội thảo được tổ… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.