How We Learn

Thẻ: Võ Nguyên Giáp

Bàn về giáo dục – Võ Nguyên Giáp

Học Thế Nào xin trích đăng một phần bài viết về giáo dục của Thầy giáo – Đại tướng Võ Nguyên Giáp Tư tưởng chủ đạo của làn sóng cải cách giáo dục trên thế giới ở cuối Thế kỷ XX là chuyển hệ thống giáo dục và đào tạo cũ được xây dựng để… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.