How We Learn

Thẻ: VSSD

TRƯỜNG HÈ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VSSD 2020

“…mường tượng cái cảnh con cháu mình sống đời nổi lênh trên ghe, thèm bóng mát một cái cây, thèm nhìn thấy một vạn sân đầy hoa mồng gà và hoa nhái ngày Tết, thèm trồng tưới luống rau, thèm mảnh đất để trẻ nít chạy cho đỡ tù chân. Lúc ấy thân xác mình… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.