How We Learn

Thẻ: Vũ Bằng

Vịt Đực – Vũ Bằng

(Trích Bốn-mươi-năm “Nói Láo” của Vũ Bằng, tủ sách Việt Nam Danh Tác, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn). Trong suốt thời kỳ làm “Vịt Đực” đường Cột Cờ, những vở kịch bi hài như vậy diễn ra thường xuyên, cũng làm cho anh em đỡ buồn và quên đi chốc lát cuộc đời…. Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.