How We Learn

Thẻ: Vương Trí Nhàn

Nhà Trần thời hậu chiến – Vương Trí Nhàn

Trên con đường lấy lịch sử để giải thích hiện tại, có một việc tôi đang muốn dành thời gian để  làm là đọc lại sử nước mình những năm sau chiến tranh – ta hay gọi là hậu chiến. Câu hỏi đặt ra hôm nay: đánh xong quân Nguyên, xã hội VN thời nhà Trần… Read More ›

Tại sao gần như là vô phương cứu chữa – Vương Trí Nhàn

Một điều đáng mừng là thời gian gần đây có vẻ xã hội đã chấp nhận rằng ngành giáo dục của chúng ta bệnh đã quá nặng cần mang ra cho mọi người bàn bạc góp ý kiến, và nếu có ai hiến kế để chữa chạy thì càng tốt. Trước khi bốc thuốc, điều… Read More ›

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.