Tài liệu

A. Chương trình khung

I. Hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình (hướng dẫn giảm tải năm 2011)

I.1 Công văn hướng dẫn: Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 của Bộ GD&ĐT
I.2 Các văn bản hướng dẫn từng môn cấp THPT (14 môn, 14 file): Huong dan THPT.zip
I.3 Các văn bản hướng dẫn từng môn cấp THCS (15 môn, 15 file): Huong dan THCS.zip
I.4 Văn bản hướng dẫn Tiểu học (1 file): Huong dan Tieu hoc.zip


II. Khung phân phối chương trình

Khung phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2009 – 2010 (Nguồn: Bộ GD&ĐT)


III. Chương trình giáo dục phổ thông

III.1. Chương trình các môn học cấp THPT (19 môn, 29 file): CTGDPT-THPT.zip
III.2. Chương trình các môn học cấp THCS (19 môn, 21 file): CTGDPT-THCS.zip
III.3. Chương trình các môn học cấp Tiểu học (10 môn, 12 file): CTGDPT-TieuHoc.zip


B. Lương giáo viên

I. Văn bản pháp quy về lương giáo viên (10 tài liệu)

I.1. Nghị định 204 ban hành năm 2004 quy định về lương công chức, viên chức, lực lượng vũ trang…

I.2. Quyết định 244 ban hành năm 2005 về trợ cấp đứng lớp với GV.

I.3. Nghị định 54 ban hành năm 2011 và Thông tư liên tịch 68 ban hành cùng năm hướng dẫn thực hiện nghị định 54 về trợ cấp thâm niên cho nhà giáo.

I.4. Nghị định 61 ban hành năm 2006 về chính sách đối với nhà giáo ở vùng đặc biệt khó khăn. Nghị định 116 ban hành năm 2010 về chính sách đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn (trong đó có nhà giáo). Nghị định 19 ban hành năm 2013 sửa đổi một số điều nghị định 61. Ba nghị định này không cái nào thay thế được cái nào mà cùng tạo nên một chính sách hoàn chỉnh với nhà giáo ở vùng đặc biệt.

Trên mạng đã có ai đó đối chiếu và soạn thành một nghị định “ba trong một” hoàn chỉnh, phần đã bổ sung, sửa đổi so với nghị định 61 là phần được bôi vàng, tên file là “Nghị định 61 sau sửa đổi”.

I.5. Phụ lục kèm theo là Nghị quyết 30a ban hành năm 2008 về chương trình hỗ trợ huyện nghèo, danh sách 62 huyện nghèo.


C. Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Báo cáo tóm tắt Đề án (20 trang): Bao cao tom tat de an doi moi GD – 092013.doc

  • Cám ơn HTN về tài liệu quý này nhé, hồi nào tới giờ tôi cũng kiếm nhưng kiếm không ra toàn bộ đầy đủ như vậy. Đọc một số phần hướng dẫn giảm tải thì thấy giảm tải thật, nhưng cách mà Bộ hướng dẫn giảm tải cũng đã phản ánh vấn đề trong cách làm (vấn đề đã tồn tại trước đó), như việc tỉ mỉ kêu giáo viên bỏ khúc nào, bỏ câu hỏi số mấy trong bài học… Những điều như vậy cho thấy rằng Bộ quản lý giáo viên quá chặt vào trong từng chi tiết nhỏ của từng bài học mà đáng ra đây là quyền của giáo viên. Chặt chẽ chi tiết thế thì giáo viên có tự do đâu mà sáng tạo trong cách dạy, mà tạo ra dấu ấn riêng, có khoảng trống đâu để thầy trò có thể “hít thở văn chương” (Vĩnh Hà & Thu Hiên)… cách quản lý này làm tất cả các giáo viên đều từa tựa nhau trong cách dạy và nội dung dạy mà hệ quả là “đúc” ra các sản phẩm đồng loạt ! Đấy vấn đề là chúng ta đang loay hoay với những chuyện như thế này.

    • Tài liệu thể hiện được phần của tài liệu, nhưng thực hiện thế nào lại là một vấn đề khác hẳn. Có câu “tam sao thất bản”, nên việc hiểu và làm theo tài liệu của BGD&ĐT hướng dẫn từ cấp cao xuống cơ sở là một cách biệt rất lớn. Các văn bản về luật pháp nhà nước ban hành thường không có mấy vấn đề, nhưng hiểu, thực hiện hay vận dụng luật thế nào mỗi cấp một khác. Và vấn đề cốt lõi là có còn người có cái tâm để thực hiện theo hướng có lợi cho người dân.
      Có một ví dụ trong thực hiện ý kiến chỉ đạo. Việc đội mũ BH khi tham gia GT để giảm tai nạn thương tích ý nghĩa rất nhân bản. Nhưng khi thực hiện nghị định này thì lại nảy sinh ra vấn đề như Youtube Nhật Ký 141 của báo Gia Đình & Pháp Luật thực hiện.

  • Nghị định 19/2013 ra đời đã khiến cho bao GV vùng khó khăn phấn khởi chờ đợi, tưởng chừng là 1 sự “sửa sai” triệt để đối với NĐ 61 trước đây. Thế nhưng, khi Thông tư 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ 19 được ban hành đã gần như “xóa sổ” NĐ 19, bởi quy định về đối tượng được hưởng NĐ 19 rất ngặt nghèo, đặc biệt đối với GV ở các huyện 30a gần như không mấy ai được hưởng.

  • nghị định ra cho vui mà?? nd này hầu như không có người hưởng??? . bác bộ trưởng giáo dục nên xem lại mình. tham mưu nd sửa đổi mà khong ai được hưởng đó là lời xin lỗi của bộ trưởng? làm bt vậy chắc nhiều người làm được.

  • >