Bảng phân phối xác suất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xác suất thống kê. Nó cung cấp thông tin chi tiết về khả năng xảy ra của các giá trị tiềm ẩn trong một biến ngẫu nhiên. Dựa vào việc áp dụng bảng phân phối, ta có thể dự đoán chính xác hơn về kết quả của một biến cố từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn trong mọi lĩnh vực đời sống. Cùng Học Thế Nào tìm hiểu về định nghĩa và ứng dụng của bảng phân phối trong thống kê xác suất nhé.

Bảng phân phối xác xuất thông dụng

Dưới đây là một số bảng phân phối xác xuất thông dụng mà bạn có thể tham khảo:

Bảng phân phối xác suất:

bảng xác suất thống kê
Bảng xác suất thống kê

Bảng tra phân phối chuẩn:

Bảng tra phân phối chuẩn
Bảng tra phân phối chuẩn

Bảng phụ lục xác suất thống kê:

bảng phụ lục xác suất thống kê
Bảng phụ lục xác suất thống kê

Bảng phân phối xác suất là gì?

Bảng xác suất thống kê là một bảng liệt kê tất cả các giá trị có thể xảy ra của một biến cố ngẫu nhiên cùng với xác suất tương ứng của từng giá trị đó. Nó mô tả cách thức phân bố các kết quả tiềm ẩn của một phép thử ngẫu nhiên, giúp chúng ta hình dung rõ ràng hơn về mức độ phổ biến của từng giá trị.

Bảng phân phối xác suất
Bảng phân phối xác suất liệt kê tất cả những kết quả có thể xảy ra của một biến cố ngẫu nhiên

Phân loại bảng phân phối xác suất

Có hai loại bảng phân phối mà chúng ta thường gặp trong xác suất – thống kê đó là:

 • Bảng phân phối rời rạc: Dành cho các biến ngẫu nhiên có thể nhận một số lượng hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị. Ví dụ: số lần tung sấp ngửa của một đồng xu sau 3 lần tung, số điểm thi môn Toán của học sinh trong một lớp học.
 • Bảng phân phối liên tục: Dành cho các biến ngẫu nhiên có thể nhận vô số các giá trị trong một khoảng liên tục. Ví dụ: chiều cao của sinh viên trong một trường đại học, thời gian chờ đợi để phục vụ tại một nhà hàng.

Thành phần của bảng xác suất thống kê

Bảng phân phối chuẩn thường bao gồm các thành phần sau:

 • Giá trị: Liệt kê tất cả các giá trị có thể xảy ra của biến ngẫu nhiên.
 • Xác suất: Ghi lại xác suất xảy ra của mỗi giá trị tương ứng.
 • Tích lũy: Thể hiện tổng xác suất xảy ra cho đến một giá trị nhất định.

Cách xây dựng bảng phân phối xác suất

Tùy thuộc vào loại biến ngẫu nhiên, có nhiều phương pháp khác nhau để xây dựng bảng phân phối chuẩn tắc. Dưới đây là một số cách phổ biến:

Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc:

 • Bước 1: Liệt kê tất cả các giá trị có thể xảy ra.
 • Bước 2: Tính xác suất của mỗi giá trị bằng cách sử dụng công thức xác suất thích hợp (ví dụ: công thức xác suất Bernoulli, công thức nhị thức, v.v.).
 • Bước 3: Ghi lại xác suất vào bảng.
 • Bước 4: Tính tích lũy cho mỗi giá trị.

Đối với biến ngẫu nhiên liên tục:

 • Bước 1: Xác định hàm mật độ xác suất (PDF) của biến ngẫu nhiên.
 • Bước 2: Tính xác suất xảy ra trong một khoảng nhất định bằng cách tích phân PDF trên khoảng đó.
 • Bước 3: Ghi lại giá trị xác suất vào bảng.

Ứng dụng của bảng phân phối xác suất

Bảng phân phối xác suất (Bảng PX) đóng vai trò nền tảng trong lĩnh vực thống kê, cung cấp thông tin chi tiết về khả năng xảy ra của các giá trị tiềm ẩn trong một biến ngẫu nhiên. Nhờ vào việc áp dụng bảng PX, ta có thể:

 • Dự đoán kết quả của phép thử: Xác định khả năng thành công/thất bại trong các tình huống cụ thể hay ước tính tỷ lệ xuất hiện của từng kết quả từ đó đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin dự đoán.
 • Ước tính các tham số của mô hình thống kê: Xác định giá trị trung bình (μ) của biến ngẫu nhiên, hay tính toán phương sai (σ²) thể hiện mức độ biến động của dữ liệu, ước lượng các đại lượng thống kê quan trọng khác…
 • Kiểm định giả thuyết: So sánh các mẫu dữ liệu xem có khác biệt hay không hay xác minh tính hợp lý của giả thuyết nghiên cứu.
 • Phân tích rủi ro: Đánh giá khả năng xảy ra các sự kiện bất lợi đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh từ đó có thể lập kế hoạch phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro hiệu quả.
 • Kiểm soát chất lượng: Xác định giới hạn chấp nhận cho các sản phẩm, giúp phát hiện sản phẩm lỗi và loại bỏ khỏi dây chuyền sản xuất từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm lỗi.

Cách tra bảng xác suất thống kê

Bảng PX đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích dữ liệu và đưa ra dự đoán chính xác. Tuy nhiên, việc tra bảng xác suất thống kê hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết về loại bảng và cách sử dụng phù hợp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tra bảng xác suất thống kê.

Bước 1. Xác định loại bảng:

Bước đầu tiên là xác định loại bảng xác suất phù hợp với bài toán. Có hai loại bảng chính bao gồm:

 • Bảng phân phối xác suất rời rạc: Dành cho biến ngẫu nhiên có thể nhận một số lượng hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các giá trị. Ví dụ: số lần xuất hiện mặt sấp ngửa khi tung đồng xu, số điểm thi môn Toán của học sinh.
 • Bảng phân phối xác suất liên tục: Dành cho biến ngẫu nhiên có thể nhận vô số các giá trị trong một khoảng liên tục. Ví dụ: chiều cao của sinh viên trong một trường đại học, thời gian chờ đợi để phục vụ tại một nhà hàng.

Bước 2. Xác định giá trị cần tra:

Cách tra bảng xác suất thống kê đó là xác định giá trị cụ thể hoặc khoảng giá trị cần tra bảng xác suất. Ví dụ:

 • Xác suất xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu.
 • Tỷ lệ sinh viên đạt điểm từ 80 trở lên trong một kỳ thi.
 • Khả năng chờ đợi dưới 10 phút để được phục vụ tại nhà hàng.

Bước 3. Tìm kiếm giá trị trên bảng:

Đối với bảng phân phối xác suất rời rạc:

 • Tìm hàng tương ứng với giá trị cần tra.
 • Tìm cột tương ứng với thông tin xác suất (ví dụ: xác suất, tích lũy).
 • Đọc giá trị xác suất tại giao điểm của hàng và cột đã xác định.

Đối với bảng phân phối xác suất liên tục:

 • Xác định khoảng giá trị cần tra.
 • Tìm tích lũy tại giá trị đầu và cuối của khoảng.
 • Hiệu số giữa hai tích lũy chính là xác suất cho khoảng giá trị đã chọn.

Bước 4. Ghi chú và giải thích kết quả:

Bước cuối cùng trong cách tra bảng phân phối chuẩn đó là bạn thực hiện ghi chép lại giá trị xác suất hoặc tích lũy đã tra được sau đó giải thích ý nghĩa của kết quả thu được trong bối cảnh bài toán.

Lời kết

Bảng phân phối xác suất là một công cụ vô cùng quan trọng trong lĩnh vực thống kê, giúp ta hiểu rõ hơn về bản chất của các biến ngẫu nhiên và đưa ra các dự đoán chính xác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc nắm vững kiến thức về bảng phân phối xác suất là nền tảng thiết yếu và là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập môn xác suất thống kê thống kê của bạn.