1. Quy định chung

Tất cả người dùng của Học Thế Nào khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ đồng nghĩa với việc chấp thuận Điều khoản và Điều kiện. Người dùng cần tuân thủ đầy đủ và chính xác những quy định này. Nếu không đồng ý, vui lòng dừng sử dụng ngay lập tức. Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung nội dung của Điều khoản và Điều kiện mà không cần báo trước.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung trên Học Thế Nào đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Các hành vi sao chép, xuất bản, hoặc kinh doanh vì mục đích thương mại mà không có sự đồng ý sẽ bị coi là vi phạm bản quyền. Chúng tôi sẽ xử lý các vi phạm này theo quy định pháp luật và có thể liên hệ với cơ quan chức năng để can thiệp.

3. Điều kiện độ tuổi

Người dùng cần đảm bảo đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự khi sử dụng website. Nếu không đáp ứng điều kiện này, vui lòng dừng truy cập và sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ chào đón sự trở lại của người dùng khi đã đủ tuổi theo quy định.

4. Quyền bảo vệ thông tin

Người dùng có quyền bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Chính sách bảo mật của chúng tôi được áp dụng để thu thập dữ liệu nhằm cải thiện chất lượng website. Thông tin được lưu trữ theo quy định của pháp luật và được bảo mật tuyệt đối, chỉ chia sẻ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

5. Thắc mắc

Mọi thắc mắc về Điều khoản và Điều kiện vui lòng liên hệ với cổng chăm sóc khách hàng của Học Thế Nào để được giải đáp.

Đội ngũ quản trị viên Hocthenao.vn:

https://www.facebook.com/HocTheNao/
https://x.com/hocthenao
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngô_Bảo_Châu
https://hocthenao.wordpress.com/
https://cuoituan.tuoitre.vn/ngo-bao-chau-va-hoc-the-nao-548917.htm

Cam kết: Học Thế Nào cam kết bảo mật và lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung Điều khoản và Điều kiện và sẽ thông báo cho người dùng. Nếu không đồng ý với các thay đổi, vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ.

Miễn trừ: Học Thế Nào không chịu trách nhiệm đối với hành vi trái với Chính sách bảo mật của người dùng. Chúng tôi sẽ xoá dữ liệu khi người dùng dừng sử dụng dịch vụ.