Trong đại số tuyến tính, độc lập tuyến tính là một khái niệm quan trọng mô tả mối quan hệ giữa các vectơ trong không gian vectơ. Vậy bạn đã nắm được độc lập tuyến tính là gì hay chưa? Nói một cách đơn giản, các vectơ được gọi là độc lập tuyến tính nếu không vectơ nào trong số chúng có thể được biểu diễn như tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại.

Độc lập tuyến tính là gì? Phụ thuộc tuyến tính là gì?

Trước tiên, cùng Hocthenao.vn tìm hiểu về khái niệm độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính trong các dạng bài toán vectơ.

Độc lập tuyến tính là gì?

Độc lập tuyến tính là khái niệm ám chỉ tính độc lập của các vector (hoặc các phần tử bên trong vector), các vector độc lập trong hệ không biểu diễn như tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại. Hãy tưởng tượng bạn có một tập hợp các vectơ. Nếu không thể biểu diễn bất kỳ vectơ nào trong tập hợp bằng cách kết hợp các vectơ khác, thì tập hợp vectơ đó độc lập tuyến tính.

độc lập tuyến tính là gì
Hình ảnh mô tả các vectơ độc lập tuyến tính

Điều kiện độc lập tuyến tính

Cho một tập hợp vectơ {v1, v2, …, vn} trong không gian vectơ V, ta gọi tập hợp này độc lập tuyến tính với nhau khi và chỉ khi thỏa mãn điều kiện sau:

Không tồn tại các số thực α_1, α_2, …, α_n (không đồng thời bằng 0) sao cho:

α_1 v1 + α_2 v2 + … + α_n vn = 0

Ý nghĩa và ví dụ minh hoạ

Độc lập tuyến tính được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như toán học, vật lý, kỹ thuật, và khoa học máy tính. Nó được sử dụng để:

 • Xác định số vectơ tối đa cần thiết để tạo ra một không gian vectơ.
 • Giải các hệ phương trình tuyến tính.
 • Tìm ma trận nghịch đảo.
 • Xác định tính chất hình học của các vectơ và không gian vectơ.

Ví dụ minh hoạ:

VD1: { (1, 0), (0, 1) }: Hai vectơ này vuông góc với nhau, nghĩa là tích vô hướng của chúng bằng 0. Do đó, không vectơ nào trong hai vectơ này có thể được biểu diễn bằng vectơ kia.

VD2: { (1, 2, 3), (4, 5, 6) }: Ba vectơ này không đồng phẳng trong không gian ba chiều. Do đó, không vectơ nào trong ba vectơ này có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của hai vectơ kia.

cách xác định độc lập tuyến tính
Ví dụ về độc lập tuyến tính

Phụ thuộc tuyến tính là gì?

Một tập hợp vectơ S={v1​​,v2​​,…,vm​​} được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại ít nhất một vectơ vi​​ trong tập hợp S có thể biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại, với các hệ số không đồng thời bằng 0:

Điều kiện phụ thuộc tuyến tính

Một hệ vectơ được gọi là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại ít nhất một vectơ trong hệ có thể được biểu diễn như tổ hợp tuyến tính của các vectơ còn lại.

Nói cách khác, nếu ta có thể sử dụng phép cộng và nhân với số thực để biểu diễn một vectơ bất kỳ trong hệ bằng cách kết hợp các vectơ khác trong hệ, thì hệ vectơ đó phụ thuộc tuyến tính.

phụ thuộc tuyến tính
Điều kiện phụ thuộc tuyến tính

Công thức:

Hệ vectơ {v_1, v_2, …, v_n} được gọi là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi định thức ma trận = 0 có vô số nghiệm (đối với ma trận vuông). Đối với ma trận thường, khi biến đổi siêu cấp về ma trận bậc thang, nếu có vô số nghiệm thì là phụ thuộc tuyến tính.

Ý nghĩa và ví dụ minh hoạ

Phụ thuộc tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực toán học và khoa học máy tính. Nó có ý nghĩa sau:

 • Giảm thiểu số vectơ
 • Giải hệ phương trình tuyến tính
 • Tìm ma trận nghịch đảo
 • Xác định tính chất hình học
 • Ứng dụng trong mô hình học máy

Ví dụ: Hệ vectơ {v_1 = (1, 2), v_2 = (2, 4)} là phụ thuộc tuyến tính vì ta có thể biểu diễn v_1 bằng v_2 nhân với 1/2:

v_1 = (1, 2) = 1/2 * (2, 4) = (1, 2)

Cách xác định độc lập tuyến tính

Có nhiều phương pháp để xác định xem một tập hợp vectơ có độc lập tuyến tính hay không. Dưới đây là cách xác định độc lập tuyến tính bằng phương pháp đại số cụ thể dành cho bạn:

 • Bước 1: Viết phương trình dạng tổng quát: a₁v₁ + a₂v₂ + … + aₙvₙ = 0

trong đó v₁, v₂, …, vₙ là các vectơ trong tập hợp, và a₁, a₂, …, aₙ là các số thực.

 • Bước 2: Giải hệ phương trình tuyến tính này.
 • Bước 3: Nếu hệ phương trình có nghiệm phi tầm thường (nghĩa là có ít nhất một số aᵢ khác 0), thì tập hợp vectơ phụ thuộc tuyến tính. Ngược lại, nếu hệ phương trình chỉ có nghiệm tầm thường (nghĩa là tất cả các aᵢ đều bằng 0), thì tập hợp vectơ độc lập tuyến tính.

Ví dụ:

Xác định xem hệ vectơ {v₁ = (1, 2), v₂ = (2, 4)} có độc lập tuyến tính hay không.

Giải:

Viết phương trình dạng tổng quát:

a₁v₁ + a₂v₂ = 0

Thay v₁ và v₂ vào ta được:

a₁(1, 2) + a₂(2, 4) = 0

Giải hệ phương trình này ta được:

a₁ = -a₂

a₂ = 0

Do có ít nhất một số aᵢ khác 0 (a₁ = -a₂ ≠ 0), nên hệ vectơ {v₁ = (1, 2), v₂ = (2, 4)} phụ thuộc tuyến tính.

Cách chứng minh độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính

Dưới đây là hai cách chứng minh độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính phổ biến:

 • Điều kiện độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính với ma trận vuông:
  • Nếu định thức ma trận có kết quả bằng 0, phương trình có vô số nghiệm => ma trận đó phụ thuộc tuyến tính
  • Nếu định thức có kết quả khác 0, phương trình có nghiệm duy nhất => ma trận đó độc lập tuyến tính
 • Điều kiện với ma trận thường, ta thực hiện biến đổi siêu cấp về ma trận bậc thang:
  • Nếu có nghiệm duy nhất => ma trận độc lập tuyến tính
  • Nếu có vô số nghiệm => ma trận phụ thuộc tuyến tính

So sánh độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính có những điểm giống và khác nhau như sau:

Điểm giống nhau:

 • Cả hai khái niệm đều liên quan đến việc biểu diễn vectơ bằng tổ hợp tuyến tính của các vectơ khác trong hệ.
 • Cả hai đều được sử dụng để xác định số vectơ tối đa cần thiết để tạo ra một không gian vectơ.
 • Cả hai đều có ứng dụng trong giải hệ phương trình tuyến tính, tìm ma trận nghịch đảo, và học máy.
độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính
Hình ảnh mô tả độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Điểm khác nhau:

Đặc điểm Độc lập tuyến tính Phụ thuộc tuyến tính
Khả năng biểu diễn vectơ Không vectơ nào trong hệ có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các vectơ khác. Ít nhất một vectơ trong hệ có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các vectơ khác.
Số vectơ tối đa Số vectơ tối đa trong hệ bằng số chiều của không gian vectơ. Số vectơ tối đa trong hệ nhỏ hơn số chiều của không gian vectơ.
Hệ phương trình tuyến tính Hệ phương trình tuyến tính có nghiệm duy nhất. Hệ phương trình tuyến tính có vô số nghiệm hoặc vô nghiệm.
Ma trận nghịch đảo Ma trận có ma trận nghịch đảo. Ma trận không có ma trận nghịch đảo.
Tính chất hình học Ba vectơ trong không gian ba chiều độc lập tuyến tính nếu và chỉ khi chúng không đồng phẳng. Ba vectơ trong không gian ba chiều phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ khi chúng đồng phẳng.

Một số câu hỏi thường gặp

Dưới đây là phần trả lời một số câu hỏi thường gặp của bạn đọc:

Biểu diễn tuyến tính là gì?

Biểu diễn tuyến tính là một cách để mô tả mối quan hệ giữa các vectơ trong không gian vectơ. Nó cho phép ta biểu diễn một vectơ bằng tổ hợp tuyến tính của các vectơ khác trong không gian đó.

Ý nghĩa của độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính là gì?

Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực toán học và khoa học máy tính. Nó giúp ta hiểu rõ hơn về cấu trúc của không gian vectơ và có nhiều ứng dụng trong giải hệ phương trình tuyến tính, tìm ma trận nghịch đảo, và học máy.

Độc lập tuyến tính tối đại là gì?

Hệ độc lập tuyến tính tối đại của một không gian vectơ V là một hệ vectơ con của V có số lượng vectơ tối đa sao cho hệ vectơ đó vẫn độc lập tuyến tính. Nói cách khác, đây là hệ vectơ con lớn nhất của V mà không có vectơ nào có thể biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các vectơ khác trong hệ.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ thông tin về độc lập tuyến tính là gì, phụ thuộc tuyến tính là gì. Độc lập tuyến tính là một khái niệm quan trọng trong đại số tuyến tính với nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Hiểu rõ về độc lập tuyến tính giúp ta giải quyết nhiều bài toán trong toán học, vật lý, kỹ thuật, và khoa học máy tính.