Giáo dục đại học

Sinh viên và Hội đồng trường – Phạm Thị Ly

Điều lệ trường ĐH vừa ban hành đã cải thiện thẩm quyền của hội đồng trường (HĐT) theo hướng tiến đến gần hơn với thực tiễn quốc tế. Tuy vậy, điều lệ bỏ ngỏ sự

>