Học Thế Nào cung cấp những nội dung học thuật, tài liệu và nhiều chủ đề giáo dục khác. Chúng tôi chia sẻ Chính sách bảo mật để người dùng hiểu rõ cách thức thu thập dữ liệu cá nhân trên hệ thống.

Khuyến nghị người dùng

Người dùng nên đọc kỹ các quy định trước khi truy cập website. Nếu chấp nhận, cần đảm bảo thông tin chính xác để hỗ trợ quá trình cải thiện chất lượng nội dung.

Phạm vi thu thập

Ngay từ lần đầu tiên truy cập vào website, dữ liệu cá nhân của người dùng đã được thu thập. Phạm vi thu thập bao gồm:

  • Thiết bị truy cập và IP
  • Vị trí
  • Thông tin về số lần truy cập và nội dung theo dõi
  • Bình luận (nếu có)
  • Hồ sơ đăng ký tài khoản trên website

Những thông tin này được tổng hợp và lưu trữ theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Người dùng cần chủ động bảo vệ mình khi truy cập vào website Hocthenao.vn. Hãy chịu trách nhiệm với bất cứ hành vi nào thực hiện trên trang, bao gồm nhấn vào link của bên thứ ba. Trường hợp nghi ngờ tài khoản bị xâm phạm, liên hệ với cổng CSKH của chúng tôi để được xử lý nhanh chóng.

Mục đích thu thập thông tin

Học Thế Nào thu thập thông tin để cải thiện chất lượng nội dung. Dữ liệu được phân tích để:

  • Xây dựng chiến lược phát triển website dựa trên thói quen người dùng
  • Phát huy các chuyên mục được yêu thích
  • Xác định và khắc phục các chuyên mục có lượt truy cập thấp
  • Sáng tạo và chia sẻ thêm nhiều chuyên mục chất lượng

Liên kết bên thứ ba

Website Học Thế Nào có chứa liên kết của bên thứ ba. Người dùng nên tham khảo Chính sách bảo mật của họ trước khi nhấn vào các đường link này để bảo vệ chính mình. Việc truy cập là tự nguyện và người dùng phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Trường hợp phát sinh sự cố, Học Thế Nào sẽ không can thiệp xử lý.

Cookies

Cookies tạm thời sẽ được thiết lập để lưu lại dữ liệu về các lần truy cập. Nếu không chọn lưu thông tin hiển thị, thời gian lưu trữ chỉ là hai ngày. Nếu chấp nhận, thời gian lưu có thể lên tới hai tuần. Cookies chỉ được cung cấp khi người dùng viết bình luận, giúp không phải nhập lại thông tin cho những lần truy cập sau.

Cam kết

Học Thế Nào cam kết thu thập và lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật, bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Miễn trừ

Học Thế Nào không chịu trách nhiệm với những hành vi làm trái với Chính sách bảo mật của người dùng. Chúng tôi có toàn quyền quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung Chính sách bảo mật. Nếu không chấp nhận, người dùng vui lòng dừng sử dụng dịch vụ của website. Chúng tôi cam kết xoá dữ liệu đã thu thập ngay lập tức.

Mọi thắc mắc liên hệ

Đội ngũ quản trị viên Hocthenao.vn:

https://www.facebook.com/HocTheNao/
https://x.com/hocthenao
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ngô_Bảo_Châu
https://hocthenao.wordpress.com/
https://cuoituan.tuoitre.vn/ngo-bao-chau-va-hoc-the-nao-548917.htm