How We Learn

Vai trò và trách nhiệm của giảng viên trong vấn đề tự chủ – tự chịu trách nhiệm ở các trường đại học, cao đẳng Việt Nam — Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Thu Nga
Trường Đại học Đồng Tháp 

Mở đầu

Hiện nay, ngay cả với các nước phát triển với nền giáo dục tiên tiến cũng đang có những biến đổi to lớn trước sức ép của xu hướng toàn cầu hóa. Phong trào sinh viên du học đại học (ĐH) và xuất khẩu giáo dục ĐH đang trở thành một trào lưu khá phổ biến, đặc biệt là ở Châu Âu. Sinh viên đã được coi là một dạng “khách hàng” đặc biệt và giáo dục ĐH được coi là một “thị trường giáo dục ĐH”. Điều này đã tác động mạnh đến nền giáo dục của các nước đang phát triển, chưa có sức cạnh tranh mà tiềm lực dồi dào như Việt Nam ta. Những năm trở lại đây phong trào du học ở các nước Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Singgapo… đã lôi kéo một lượng đáng kể sinh viên Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở các quỹ học bổng của chính phủ và các tổ chức giáo dục mà phụ huynh ở Việt Nam đã đủ sức cho con em mình đi du học tự túc. Mặt khác, còn xuất hiện nhiều các tổ chức giáo dục ở các nước phát triển tham gia vào họat động tại “thị trường giáo dục ĐH” ở Việt Nam. Điều này đã là một minh chứng cho học thuyết “thế giới phẳng” của Thomas L. Friedman trong giáo dục ĐH thời đại kinh tế tri thức. Vấn đề đặt ra cho ngành giáo dục Việt Nam hiện nay là phải nhìn thẳng vào sự thật để kiểm định chất lượng giáo dục ĐH. Qua đó sớm xác định vị thế và nhanh chóng đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại. Nếu chúng ta không tiến hành ngay thì chúng ta rất có thể “thua ngay trên sân nhà” một khi giáo dục ĐH đã trở thành một thị trường theo hướng mở.

Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ chế cơ bản và toàn diện giáo dục ĐH Việt Nam, giai đoạn 2006 – 2020. Bộ GD – ĐT và Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 07/2009/TTLT – BGDĐT-BNV, ký ngày 15-04-2009, hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành GD – ĐT. Phạm vi điều chỉnh là các đơn vị công lập thuộc ngành có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập; đối tượng áp dụng gồm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, chuyên nghiệp, cao đẳng, ĐH và các cơ quan nghiên cứu, báo, tạp chí thuộc ngành GD – ĐT.

Đây được coi là văn bản có tính toàn diện, triệt để và sâu sắc nhất từ trước đến nay về đổi mới giáo dục ĐH ở Việt Nam. Theo tinh thần Nghị quyết này, vấn đề “quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các trường ĐH” được xem như một khâu trọng yếu về việc đổi mới giáo dục ĐH ở Việt Nam. Nhưng trên thực tế, thời gian qua vấn đề trao “quyền tự chủ gắn với trách nhiệm xã hội ở các trường ĐH” còn là một bài toán khó. Thông qua các diễn đàn cho thấy từ việc nhận thức vấn đề tự chủ ĐH đến việc đưa ra một lộ trình hướng tới tự chủ ở ĐH, vấn đề quản lý chất lượng đào tạo như thế nào khi tự chủ ĐH… còn nhiều ý kiến chưa thực sự thống nhất.

Trong bài viết này, người viết tập trung vào vai trò và trách nhiệm của giảng viên khi thực hiện tự chủ trong giáo dục ĐH gắn với trách nhiệm xã hội.

1. Giảng viên có vai trò định hƣớng cho sinh viên tính tự chủ gắn với trách nhiệm xã hội trong quá trình đào tạo

Trong hệ thống giáo dục, nếu coi giáo dục phổ thông là nền tảng thì giáo dục ĐH là yếu tố quyết định nguồn nhân lực. Đứng trước sự phát triển của nền kinh tế tri thức, mối quan hệ giữa chất lượng nguồn lực và thị trường lao động ngày càng trở lên mạnh mẽ. Các trường ĐH buộc phải gắn kết chặt chẽ với nhu cầu và những biến đổi của thị trường lao động để từ đó đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng đủ yêu cầu cho xã hội. Đây là mục tiêu, đồng thời là trách nhiệm của các trường ĐH đối với xã hội. Song đối với các trường ĐH chất lượng của nguồn lực luôn là khát vọng chinh phục trong quá trình cạnh tranh lẫn nhau. Hầu hết các hoạt động của nhà trường như đề ra quy chế hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động của các tổ chức đoàn thể đều để nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo. Trục chính của các trường ĐH là đào tạo ra nguồn lực có chất lượng và đáp ứng được yêu cầu phù hợp cả về số lượng và chất lượng của xã hội, đào tạo ra những con người tự chủ với phẩm chất, năng lực chuyên môn và được trang bị các kĩ năng ứng xử với môi trường sống xung quanh.

Thế kỷ chúng ta đang sống là thế kỷ bùng nổ thông tin, cơ hội thành công cho những ai nắm bắt và xử lý được thông tin chính xác. Theo một nhà giáo dục học người Bỉ tính toán, “lượng thông tin trong vòng 18 tháng sẽ bằng gấp hai lần lượng trước đó cộng lại”. Chính vì điều này đã làm thay đổi hẳn một trong những chức năng của hoạt động đào tạo. Giảng viên không chỉ là người cung cấp tri thức mà còn phải là người hướng dẫn sinh viên đến với tri thức, khoa học bằng đường đi ngắn nhất, tốt nhất và luôn luôn phải có sự sáng tạo.Tư duy sáng tạo được coi là một trong những yếu tố quyết định đi đến khẳng định tự chủ. Có tri thức mà thiếu sáng tạo thì chỉ có thể học làm theo những cái có sẵn, và cho dù là bất cứ một lĩnh vực nào như khoa học, kinh doanh, hay văn hóa nghệ thuật…, không có sáng tạo đều đi đến một con đường là tri thức chết. Theo quan điểm của nhà triết học và giáo dục Hoa Kỳ John Dewey, ông cho rằng “Học sinh đến trường không phải là để tiếp thu những tri thức đã được ghi vào trong một chương trình rồi mà có lẽ không bao giờ dùng đến, nhưng chính là để giải quyết vấn đề, giải quyết các “bài toán” của nó, những thực tế mà nó gặp hằng ngày. Về phía người thầy, ông ta hành động như một người bạn có kinh nghiệm, khuyên nhủ, hướng dẫn cho trẻ biết những gì mà thầy biết về vấn đề được đặt ra”.

Như vậy, nền giáo dục thế giới đã hình thành một cơ sở để thiết lập phương pháp dạy học mới mà ta gọi đó là phương pháp nêu vấn đề và giải quyết vấn đề thay cho phương pháp truyền đạt và tiếp thu một cách thụ động các bài giảng có sẵn trong giáo trình. Nhưng trên thực tế, không phải bất cứ những vấn đề thầy đặt ra lại phù hợp với những tình huống xảy ra trong chuyên môn mà sinh viên sẽ gặp phải, và điều này có lẽ chính bản thân người thầy cũng đã gặp phải. Vì thế, buộc sinh viên phải tư duy để phát hiện ra những vấn đề, cho dù chỉ mang tính giả thiết. Qua đó, sinh viên được rèn luyện tư duy độc lập, tập nghiên cứu, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề hơn là học thuộc bài và làm bài đầy đủ. Giờ học không chỉ đơn thuần là những giờ giảng giải cung cấp kiến thức thay vào đó là những giờ thảo luận, đối thoại, phát hiện vấn đề theo nhiều chiều và xử lý vấn đề theo các hướng khác nhau.

Trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, sinh viên cần chủ động nghiên cứu, phân tích, suy luận, tìm tòi, nghi ngờ và đặt lại vấn đề, tranh luận, thậm chí là phê phán, phản đối… qua đó rèn luyện tư cách độc lập, dám nghĩ, dám hành động để dần trở thành một người làm chủ trí thức thực sự. Hoạt động học của sinh viên vì thế không đóng kín trong môi trường nhà trường mà được mở rộng ra trên toàn không gian sống. Nội dung học không chỉ bao hàm những kiến thức về chính trị tư tưởng và khối kiến thức chuyên ngành mà còn bao hàm cả kiến thức về kỹ năng sống.

Trong các môi trường ĐH, sinh viên được coi như một đối tượng trưởng thành cả về trí và lực. Đứng trước các vấn đề trong hoạt động dạy và học sinh viên được quyền phát huy tinh thần tự chủ của mình. Thông qua quá trình rèn luyện tự chủ sinh viên mới có thể khẳng định khả năng độc lập, khát vọng tìm kiếm và năng lực sáng tạo mới có điều kiện nảy nở.

Nền giáo dục của chúng ta chịu ảnh hưởng nhiều của quán tính dạy học theo kiểu hàn lâm. Vai trò của người thầy dù ở cấp bậc nào cũng luôn luôn đứng ở vị trí tối cao. Thầy luôn là một khuôn mẫu mà trò không thể được phép phản biện cho dù đôi khi các giá trị mang tính thời đại đã làm cho những chân lý thế hệ có ít nhiều thay đổi. Hay cũng có khi, với tốc độ của phát triển thông tin mà những luồng thông tin và những phát hiện mới thầy chưa có điều kiện tiếp xúc và xử lý thì đây cũng là một hạn chế còn tồn tại rất lớn trong khoảng cách mà nền giáo dục nhất nhất “Tôn sư trọng đạo” của chúng ta đang mắc phải.

Vì thế, bên cạnh việc trang bị và định hướng cho sinh viên tính tự chủ trong việc tiếp thu những kiến thức khoa học về ngành, nghề theo học. Đồng thời là những hiểu biết cần thiết để giải quyết các vấn đề xã hội theo khả năng của mình hay nói cách khác là những kĩ năng sống. Trong đó, người thầy cũng phải cần điều chỉnh thái độ mang tính “dân chủ là tôn trọng người học” với sinh viên trong quá trình trao đổi, đối thoại. Một thực tế cho thấy, việc lấy ý kiến của sinh viên không những giúp cho giảng viên nhận thức được những mặt còn tồn tại trong phương pháp giảng dạy mà còn giúp cho giảng viên củng cố, hoàn thiện mình trong sự đối chiếu với nhận thức của sinh viên. Đây cũng chính là mục đích hướng tới quá trình đào tạo và tự đào tạo mà bản thân người giảng viên và sinh viên đều phải nhận thức được nhu cầu xã hội là luôn phát triển. Nếu, xã hội đặt ra những yêu cầu mà bản thân mỗi cá nhân không đáp ứng được thì đồng thời đó là quá trình tự đào thải mình trong vòng xoáy chọn lọc của xã hội.

Như vậy, trong trục đào tạo bậc ĐH giảng viên và sinh viên là hai đối tượng trực tiếp tham gia vào kiến thiết nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển xã hội. Để đáp ứng được yêu cầu xã hội đòi hỏi cả hai đối tượng phải nhận thức được sự tương tác trong quá trình hình thành những giá trị tự chủ mà ở đây vai trò của giảng viên mang tính quyết định.

2. Những điều kiện cần thiết để giảng viên phát huy tính tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội trong đào tạo đại học.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp kém. Vì thế, các bậc thánh minh chẳng ai không coi việc kén chọn kẻ sĩ, bồi dưỡng nhân tài vun trồng nguyên khí là công việc cần kíp. Bởi vì, kẻ sĩ có quan hệ trọng đại với quốc gia như thế cho nên được quí chuộng không biết nhường nào.” (Văn bia văn miếu Quốc tử giám Hà Nội – 1442)

Không phải đến bây giờ chúng ta mới chú ý đến vấn đề giáo dục ĐH mà cách đây hơn 600 năm từ thời Lê Thánh Tông (1460 – 1497), đã xem việc tạo ra những nhân tài phục vụ cho sự nghiệp ổn định và phát triển quốc gia đã được đặt ra và quan tâm sâu sắc. Nhưng hiện nay, chúng ta đã quan tâm đúng mức tới chất lượng đào tạo ĐH hay chưa? Chúng ta đã xác định được nhân tố cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo ĐH hay chưa?

Chúng ta đều biết rằng muốn nâng cao chất lượng đào tạo ĐH thì việc làm đầu tiên là phải nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy. Và muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy điều cần thiết là phải đảm bảo được những điều kiện sống và điều kiện làm việc ở mức độ nhất định để họ yên tâm và tập trung tốt nhất vào đảm trách sứ mệnh của mình. Nếu ở Mỹ, giảng viên ĐH được coi là một trong mười vị trí đầu bảng của phân công lao động xã hội và đứng ở vị trí thứ ba. Thì ở Việt Nam, giảng viên trẻ xuất thân từ trong những sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện đồng thời phải gánh một trách nhiệm xã hội là học hỏi các bậc tiền bối là những “cây đa cây đề” để từng bước chuyển giao trách nhiệm đào tạo các thế hệ. Tuy nhiên, mức lương thu nhập thì không thể đảm bảo. Nếu đem ra so sánh thì lương giảng viên cũng chỉ bằng lương nhân viên ngồi trực điện thoại hay nhân viên trình độ phổ thông của doanh nghiệp. Chính vì thế, để đảm bảo nhu cầu cuộc sống ở các trung tâm thành phố buộc giảng viên phải làm thêm hay thậm chí phải “chạy sô như ca sĩ” mới có thể đảm bảo được thu nhập và chi phí cho cuộc sống. Như vậy, làm sao còn thời gian để giảng viên đầu tư vào nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên ngành cũng như tri thức ngoại ngữ… Điều này đã làm cho các trường ĐH mất đi tính hấp dẫn đối với “Hiền Tài”, và mất một lượng chất xám lớn trong quá trình đào tạo là không giữ lại được những sinh viên xuất sắc để phục vụ nhu cầu phát triển đào tạo.

Nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ đâu? Phải chăng các trường ĐH ở nước ta thiếu hẳn một khả năng tự chủ trong quá trình định lượng giữa chất lượng lao động của giảng viên với quyền lợi tương xứng?

Chúng ta đã có những diễn đàn sôi nổi về chính sách nhà giáo nhưng liệu đến khi nào chúng ta mới có một hệ thống đánh giá chất lượng của giảng viên để thông qua đó định lượng bậc thang giá trị quyền lợi mà người giảng viên được hưởng trong quá trình lao động. Hay nói đúng hơn là đội ngũ giảng viên ở hầu hết các trường ĐH công lập đều rất cần thiết một quy trình đánh giá để đo lường giữa giá trị lao động. Đây không chỉ là một động lực mà nó còn là một vấn đề tự chủ hay chính là tự chịu trách nhiệm của mỗi giảng viên trong vai trò quyết định đến chất lượng đào tạo ở bậc ĐH.

Một vấn đề nữa là hiện nay, hầu hết các trường ĐH công lập đều đào tạo theo những chương trình khung mang tính truyền thống có thể đã lưu hành trên dưới mười năm. Lượng tri thức cũng như hệ thống kỹ năng ngành nghề cho đến thời điểm hiện tại không còn phù hợp và không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Hiện tượng phải đào tạo lại của nhiều doanh nghiệp khi sử dụng lao động đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, giảng viên là đối tượng tác động vào chất lượng đào tạo thì lại không có khả năng thay đối chương trình (Đặc biệt là khối các trường ĐH sư phạm). Chính vì thế, những bất cập cứ tồn tại như một quy luật “học một chuyện nhưng làm lại là một chuyên khác”. Bản thân giảng viên phải tuân thủ nội dung chương trình đào tạo và đồng thời là những quy định trong quá trình đào tạo, ngay cả khâu đánh giá chất lượng học tập của sinh viên. Điều này làm hạn chế rất lớn đến tính tự chủ và khả năng sáng tạo của giảng viên trong quá trình trang bị tri thức khoa học và hình thành những kĩ năng ngành nghề cho sinh viên. Cho nên, một nhà giáo dục học Hoa Kỳ South Seattle khi nhận xét về giáo dục ĐH ở Việt Nam cho rằng “Ở Việt Nam quản lý theo mô hình tam giác ngược. Có thể hình dung thế này, cơ quan quản lý đứng ở vị trí cạnh đáy của tam giác, còn các cơ sở phía dưới thu hẹp dần tới đỉnh nhọn. Chính phủ có ảnh hưởng rất lớn đối với giáo viên và những gì được dạy trong lớp học”

Kết luận

Tự chủ trong giáo dục ĐH là một vấn đề không đơn giản. Nhưng để cải cách toàn diện nền giáo dục ĐH thì đây là một việc không thể không làm. Xin lấy lời đề nghị của GS Nguyễn Văn Đạo, nguyên Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội để thay lời kết cho bài viết này. “Trong bối cảnh mô hình ĐH truyền thống đang trở nên lỗi thời và đang được thay thế bằng mô hình ĐH mới, khi nguồn lực đầu tư của Nhà nước cho giáo dục hạn hẹp, việc trao quyền tự chủ đầy đủ cho các trường ĐH là biện pháp hữu hiệu nhất để phát triển giáo dục ĐH. Việc này, chẳng khác nào “khoán 10” trước kia đã giải phóng sức sản xuất của nông dân, tạo nên cuộc cách mạng kì diệu trong nông nghiệp nước ta”.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hiến Lê – Thế hệ ngày mai: một phương pháp giáo dục mới. Nxb Trẻ, Tp Hồ CHí Minh , 1996.

2. Khôi Nguyên – 5 thách thức của giáo dục đại học Việt Nam đầu thế kỷ 21. – Sài Gòn Giải Phóng, 17/12/2000.

 1. Phạm Phụ – Về khuôn mặt mới của giáo dục đại học Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh, 2005.
 2. Nguyễn Văn Sơn – Trí thức giáo dục Đại học Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa . Nxb Chính trị Quốc gia, 2002.
 3. Tatyana P Soubbotina – Không chỉ là tăng trưởng kinh tế – nhập môn về phát triển bền vững. Người dịch: Lê Kim Tiên (và những người khác) – Nxb Văn hóa Thông tin, 2005.
 4. Thái Duy Tiên – Giáo dục học hiện đại: Những nội dung cơ bản. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
 5. Giang Quân (Biên dịch) – Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới. T.1 : Phương pháp giáo dục thiên tài của James Saide . Nxb Tư pháp, 2006.
 6. Giang Quân (Biên dịch) – Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới. T.2 : Phương pháp giáo dục thiên tài của James Saide . Nxb Tư pháp, 2006.

Tagged as: , ,

6 phản hồi »

 1. Muốn biết vai trò của giảng viên, chỉ cần nghiên cứu các giáo viên (giảng viên) dạy….thêm. Tôi chưa thấy giáo viên, giảng viên dạy ngoài nào làm việc lơ mơ. Có những thầy dạy ngoài được trò quý mến như người cha, người mẹ thứ hai. Các thày chỉ có mỗi một thứ không có, đó là chịu sự quản lý của… bộ GD. Tiết lộ này thực sự không muốn tẹo nào, vì biết đâu bộ GD thấy thế lại đòi….quản.

  Số lượt thích

 2. Nhất Nam Vinh
  25 Tháng 12
  HỊCH TIẾN SỸ

  Ta cùng các ngươi
  Sinh ra phải thời bao cấp
  Lớn lên gặp buổi thị trường.

  Trông thấy:
  Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
  Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
  Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
  Pháp [Anh] dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…

  Thật khác nào:
  Đem cổ tích biến thành hiện thực
  Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
  Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao
  Băng la đét.
  Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử,
  ta cũng cam lòng.

  Các ngươi ở cùng ta,
  Học vị đã cao, học hàm không thấp
  Ăn thì chọn cá nước, chim trời
  Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
  Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
  Lương ít thì có lộc nhiều.
  Đi bộ A tít, Cam ry
  Hàng không Elai, Xi pic.

  Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
  Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
  Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
  Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
  Lại còn chính sách khuyến khoa
  Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.

  Thật là so với:
  Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
  Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,
  Ta nào có kém gì?

  Thế mà, nay các ngươi:
  Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
  Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
  Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
  Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
  Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
  Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
  Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”
  Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

  Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
  Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
  Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
  Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
  Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
  Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
  Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
  Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.

  Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc
  na nô?
  Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.

  Cho nên:
  “Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
  “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
  Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
  Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
  Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
  Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
  Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
  Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
  Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưỡi bò liếm liếm
  Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ

  Thật là:
  “Dân gần trăm triệu ai người lớn
  Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

  Nay nước ta:
  Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
  Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
  Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
  Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
  Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

  Chỉ e:
  Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
  Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
  Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
  Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
  Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
  Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.
  Hỡi ôi,
  Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
  Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

  Nay ta bảo thật các ngươi:
  Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;
  Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
  Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
  Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
  Mà lo học tập chuyên môn
  Mà lo luyện rèn nhân cách
  Xê mi na khách đến như mưa
  Vào thư viện người đông như hội
  Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
  Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

  Được thế thì:
  Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
  Đoạt Nô ben không là chuyện lạ
  Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi
  Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.
  Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
  Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
  Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
  Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
  Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
  Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
  Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
  Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
  Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

  Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
  Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học
  chính danh.
  Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm
  phu tục tử.

  Vì:
  Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
  Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
  Giữ một ngọn cỏ, cành cây, giọt nước trong giang sơn ta cũng làm ta quên ăn mất ngủ
  Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi
  Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
  Nếu vậy rồi đây không biết dân Việt ta đi về đâu nữa, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

  Trí thức là nguyên khí quốc gia
  Cho nên ta mới thảo Hịch này
  Xa gần nghiên cứu
  Trên dưới đều theo!

  (Sưu tầm).

  Số lượt thích

 3. Thực ra bàn thì cứ bàn. Còn hiện trạng không chỉ đổi mới GD mà được. Xã hội là một chỉnh thể thống nhất, không thể tách GD ra mà đổi mới riêng, tháo gỡ riêng.
  Muốn GD phát triển thì phải có thầy giỏi, trường quản lý tốt. Muốn thế người làm trong đó phải đảm bảo cuộc sống, có môi trường phát triển. Nhưng nhà nước cũng liên tục tăng lương rồi chứ nào phải không? Lương GV thế bằng mấy lần thu nhập nông dân, hơn hẳn thu nhập công nhân (xét mặt bằng, trừ ra các cá biệt). Tức là GV đã vào mức trung lưu rồi mới phải chứ? Sao vẫn kêu khó khăn, vẫn kêu không đủ sống?
  Thứ nhất, họ không đủ sống thật: vì tăng lương chỉ là tăng con số tuyệt đối trong khi giá trị thực của đồng lương so với nhu cầu cuộc sống không tăng lên mà giảm đi. Hãy hỏi bạn Google xem năm 1997 và hiện nay lương là thế nào, giá xăng, giá gạo, giá thịt, giá dịch vụ y tế là thế nào thì thấy rõ mồn một. (Sao thế? Công nghiệp hoá, hiện đại hoá rồi cơ mà? À, thì ra vẫn bao cấp. Mấy anh quốc doanh làm ăn tậm tịt, vẫn xin cho như xưa, vẫn được ưu ái như xưa. Còn mấy anh tư nhân thì bị o ép đủ đường, hai năm nay sập tiệm như mưa rào. Còn chuyện nhiều người vẫn giàu lên, thậm chí là không kém các nước trong khu vực là ở đâu? đổi lại là nhiều người nghèo đi, là tài nguyên cạn kiệt, là nợ nần con cháu phải trả chứ ở đâu. Chứ xét tổng thể toàn xã hội thì lượng sản phẩm làm ra không tăng theo kịp nhu cầu. (Nếu theo kịp thì tại sao lạm phát nhiều vậy?)) Cuộc sống bấp bênh đến thế ai dám bảo thu nhập 8 triệu/tháng (ở thời điểm tháng 6 năm 2013) là đủ sống?
  Thứ hai, họ không cảm thấy đã đủ: vì cuộc sống chạy theo vòng xoáy vật chất, giá trị tinh thần không được coi trọng như trước nữa. Về quê mà có chút quà cho người thân họ hàng thì ai nấy đều vui vẻ nhưng nếu về tay không thì chẳng mấy ai bắt tay chào đón với lí do “anh ấy chăm đọc sách lắm”. Mà người ta chỉ mong người khác trọng mình chứ mấy khi tự mình xem trọng lấy mình. Cho nên không ai cảm thấy mình đã đủ tiền cả.
  Vẫn là các cụ đúng: hết gạo chạy rông … nhất “cơm” nhì sỹ.

  Số lượt thích

 4. Tôi e chi Thu Nga hiểu không thật đúng nghĩa của “tự chủ- tự chịu trách nhiệm” trong GDĐH (chủ thể là một cơ sở GDĐH, thuộc phạm trù Quản trị ĐH), khác với tiếp cận Phương pháp học tập chủ động(chủ thể là một cá nhân HS, thuộc phạm trù PPDH). Phần kết của bài viết và nội dung bài viết đi theo 2 phạm trù khác nhau? Nên hiểu khái niệm “tự chủ- tự chịu trách nhiệm” trong GDĐH” như các bài viết của chị Ly Phạm

  Số lượt thích

 5. Cô Nguyễn Thị Thu Nga! e cũng đồng tình ý kiến của cô, đó cũng là 1 trong những nguyên nhân mà người Giảng viên hay Tiến Sĩ không thể có nhiều thời gian nghiên cứu.
  * Một trong những mấu chốt căn bản của giáo dục hiện nay là giáo dục sư phạm, theo e nghĩ giáo dục sư phạm là 1 động cơ của một đoàn tàu xe lửa vận hành để các toa tàu chạy theo, nhưng giáo dục sư phạm hiện nay, dường như động cơ quá trì trệ, trì truệ ở chổ, đa phần sinh viên thất nghiệp hiện nay điều rơi vào ngành sư phạm, hàng nghìn hồ sơ xin dạy còn tồn đọng tại các Sở giáo dục, thì làm sao giáo dục sư phạm thoát được, mà đó lại là động cơ của 1 đoàn tàu xe lửa. Hiện nay nghe nói giáo dục sư phạm là sinh viên thấy sợ và nhiều ngành không còn thí sinh, đây là nổi đau rất lớn cho thế hệ mai sau.
  * Với kinh phí hạn hẹp nên Sở nào cũng phải khắt khe với từng hồ sơ, hồ sơ nào nhận được hoa hồng thì đa phần được nhận!
  mong ước của e là làm sao kéo sinh viên trở lại ngành sư phạm, thì mới mong động cơ của đoàn tàu không còn cảnh è ạch như hiện nay và việc giải quyết vấn đề việc làm sư phạm thì theo em không khó khăn gì hết, em cũng ở Hồng Ngự- Đồng Tháp, nhưng em không thể xin vào làm việc ở Sở em không buồn cho bản thân mình, mà chỉ buồn cho tương lai sau này, buồn rất nhiều, nếu như hiện nay thì không biết tương lia người làm sư phạm thế nào, học ra sao…
  Theo e thì nên phá cách 1 chút, Biện chứng 1 chút và thực tế 1 chút.
  Cũng rất mong, Động cơ của 1 đoàn tàu sẽ vận hành tốt với Vĩ nhân giáo sư Ngô Bảo Châu, nhưng thực sự cũng mong đoàn của GS Ngô Bảo Châu phải tiến hành thực tế hơn, phải đi vào ngõ ngách của từng đơn vị, của từng vị trí thì mới mong giáo sư biết bệnh mà trị.
  Mong là “có thực mới vực được đạo”, mong là tương lai của 1 đoàn tàu xe lửa sẽ hoàn thiện với khối óc của các giáo sư!

  Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Nhập địa chỉ email để nhận thông báo có bài mới từ Học Thế Nào.

%d bloggers like this: